baggage tag elephant1
baggage tag elephant1baggage tag elephant2  

ป้ายห้อยกระเป๋า - ช้าง

code: 60220
size: 16x6.5 cm.

PRICE : 120- บาท

ป้ายห้อยกระเป๋าเดินทางรูปช้าง ผลิตจากหนัง PU ช่วยให้ง่ายต่อการจดจำ
ด้านหลังมีช่องพลาสติกใส สำหรับใส่ป้ายชื่อ เบอร์ติดต่อ

 


 

download Download Catalog