heart book1
 heart book2 heart book3 heart book4

สมุดโน้ตสายรัดหัวใจ - A6

code: 50510
size: 10.5x14.8 cm.

PRICE : 120 THB 

 

- สายรัดหัวใจใช้วัสดุยางยืด และ หนัง PU คุณภาพดี ที่มีความทนทาน

- สายรัดหัวใจประโยชน์สำหรับการรัดสมุด พร้อมด้วย function ช่องเสียบดินสอ

- สมุดโน้ตเป็นปกกระดาษเคลือบมันดูแลรักษาง่าย สีพาสเทล  พิมพ์เส้น และใช้กระดาษ GREEN READ จำนวน 80 แผ่น

- สายรัดหัวใจเป็นงาน HandMade ที่มีความประณีต  คงทน และแข็งแรง

- สายรัดหัวใจสามารถแยกออกจากตัวสมุดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรัดสิ่งของอื่นๆได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้

- สมุดโน้ตหัวใจมีความสวยงาม ทนทาน เหมาะสมต่อการใช้งาน  หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่คนพิเศษของคุณ


 

download Download Catalog