ไม้เป็นวัสดุที่มีคุณค่า มีความเป็นธรรมชาติ  ดูอบอุ่นและใกล้ชิดเป็นกันเองกับมนุษย์ จึงยังคงเป็น วัสดุที่คนชื่นชอบและนิยมกันตลอดมา  แต่ในสภาวะปัจจุบัน เป็นยุคที่คนหันมาใส่ใจใน ทรัพยากรของโลกและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ดังนั้นการเลือกใช้ไม้ในการออกแบบ  ในความคิดของเราจึงคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสำคัญ

ไม้ veneer เป็นวัสดุที่นิยมใช้กันมากในวงการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพราะไม้ veneer เป็นไม้ ที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติแท้ๆ ไม่ใช่วัสดุสังเคราะห์  ได้หน้าสัมผัสที่สวยงามและเป็นไม้จริงๆ ขณะเดียวกันการใช้ไม้veneerเอง ก็เป็นการช่วยลดการใช้ไม้แบบsolid ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว เพราะเป็นการนำมาใช้เพียงไม้บางๆ


ในขั้นตอนการผลิตเฟอร์นิเจอร์  จะเหลือเศษของไม้veneer เป็นจำนวนหนึ่ง  และถูกมองข้ามไป  ซึ่งจุดนี้เองเป็นแรงบันดาลและเกิดแนวความคิดที่จะใช้เศษไม้เหล่านี้ มาออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา

ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบตลอดจน กระบวนการผลิต เราเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรณ์ให้คุ้มค่ามากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการเลือกใช้วัสดุหลักเป็นไม้ บางส่วนนำเศษไม้วีเนียร์จากโรงงานเฟอร์นิเจอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

การป้องกันเชื้อราบนไม้ก็ทำด้วยการทาน้ำมันจากธรรมชาติไม่มีกลิ่นที่เป็น อันตราย กาวที่ใช้ก็ไม่มีสารหรือมีกลิ่นที่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ และด้วยน้ำหนักที่เบาของไม้วีเนียช่วยให้ประหยัดพลังงานในการขนส่ง
เหล่านี้สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้า Prow เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ตัวผู้ใช้เป็นอย่างดี

 

veneer